دانلود طرح استراتژی توسعه شهری CDS (تجربۀ شهر آمل ) طرح استراتژی توسعه شهری, CDS ,cdsشهر آمل,گذر از طرحهای جامع به سوی طرحهای راهبردی,مهمترین مشکلات طرحهای سنتی(طرح جامع و تفصیلی),فرایند تهیه طرحهای راهبردی (استراتژیک),اصول اصلی CDS,فرایند تهیه CDS,برخی سازمانهای ذی نقش درآمل,اهداف کلیGoals برای آمل     طرح استراتژی توسعه شهری CDS (تجربۀ شهر آمل […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب