آداب و رسوم خراسان آداب و رسوم خراسان;آداب و رسوم نهبندان پارچه بافی پارچه بافی در تمام نقاط استان خراسان انجام میشود بافت پارچه هایی برای تهیه و دوخت انواع البسه مردانه و زنانه ، بافت حوله جابندواز وظایف سنگینی است كه برعهدة زنان می باشد فرتی farati و كرباس دو اصطلاح عمومی است كه […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب