آبیاری قطره ای آبیاری قطره ای از بین رفتن خاك كشاورزی، دشواریهای فراوان آبیاری و صرف وقت و هزینه زیاد، انسان را به فكر انداخت تا راه جدیدی برای آسان تر شدن آبیاری مزارع خود پیدا كند سرانجام با الهام از ریزش باران در طبیعت «آبپاش» اختراع شد ولی چون از این وسیله نمی توانستند […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب