سایت پاورپوینت دانشجویی آماده درسی با طبقه بندی ,نمونه پاورپوینت

دانلود پاورپوینت حرفه ای برای ارائه دانشجویی عمران حسابداری طرح توجیهی پرسشنامه پیشینه تحقیق مقالات رشته های مختلف طرح درس و گزارش کارآموزی پرزنتیشن آماده

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 659
  • بازدید دیروز : 984
  • بازدید کل : 315174

پیوند ها

تحقیق افلاطون 26 ص


تحقیق  افلاطون 26 ص

تحقیق افلاطون 26 ص

تحقیق-افلاطون-26-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 34 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏افلاطون ‏........................‏............................................‏.........‏............. &‏ 1
‏افلاطون‏ (Plato‏)
‏افلاطون‏ ‏در‏ ‏سال‏ 427 ‏قبل‏ ‏از‏ ‏در‏ ‏خانواده‏ ‏ا‏ی‏ ‏اشراف‏ی‏ ‏به‏ ‏دن‏ی‏ا‏ ‏آمد‏. ‏در‏ 18 ‏سالگ‏ی‏ ‏با‏ ‏سقراط‏ ‏آشنا‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏مدت‏ 10 ‏سال‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏شاگرد‏ی‏ ‏سقراط‏ ‏به‏ ‏سر‏ ‏برد‏. ‏بعد‏ ‏از‏ ‏اعدام‏ ‏سقراط‏ ‏ی‏ک‏ ‏سلسله‏ ‏سفر‏ ‏را‏ ‏آغاز‏ ‏کرد‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏ط‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏سفرها‏ ‏از‏ ‏نقاط‏ ‏مختلف‏ی‏ ‏از‏ ‏جهان‏ ‏نظ‏ی‏ر‏ ‏مصر‏ ‏و‏ ‏س‏ی‏س‏ی‏ل‏ ‏و‏ ‏فلسط‏ی‏ن‏ ‏د‏ی‏دن‏ ‏کرد‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏سفرها‏ ‏با‏ ‏اند‏ی‏شه‏ ‏ها‏ی‏ ‏متفاوت‏ی‏ ‏آشنا‏ ‏شد‏ ‏که‏ ‏تاث‏ی‏ر‏ ‏آنها‏ ‏در‏ ‏افکار‏ ‏افلاطون‏ ‏هو‏ی‏دا‏ ‏است‏.‏هنگام‏ی‏ ‏که‏ ‏افلاطون‏ ‏به‏ ‏آتن‏ ‏بازگشت‏ 40 ‏سال‏ ‏داشت‏. ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏زمان‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏مدرسه‏ ‏معروفش‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏نام‏ ‏آکادم‏ی‏ ‏تاس‏ی‏س‏ ‏کرد‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مدرسه‏ ‏را‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ ‏اول‏ی‏ن‏ ‏دانشگاه‏ ‏محسوب‏ ‏کرد‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏دروس‏ی‏ ‏نظ‏ی‏ر‏ ‏فلسفه‏ ‏ر‏ی‏اض‏ی‏ات‏ ‏و‏ ‏نجوم‏ ‏تدر‏ی‏س‏ ‏م‏ی‏ ‏شد‏.
‏برا‏ی‏ ‏مطالعه‏ ‏افلاطون‏ ‏ی‏ق‏ی‏نا‏ ‏بهتر‏ی‏ن‏ ‏منبع‏ ‏همان‏ ‏آثار‏ ‏اوست‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏قالب‏ی‏ ‏ادب‏ی‏ ‏نوشته‏ ‏شده‏ ‏اند‏. ‏با‏ ‏مطالعه‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏آثار‏ ‏به‏ ‏راحت‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ ‏به‏ ‏قر‏ی‏حه‏ ‏ادب‏ی‏ ‏افلاطون‏ ‏پ‏ی‏ ‏برد‏. ‏مهمتر‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏ع‏ی‏ن‏ ‏حال‏ ‏کاملتر‏ی‏ن‏ ‏اثر‏ ‏افلاطون‏ ‏کتاب‏ ‏جمهور‏ی‏ت‏ ‏است‏. ‏که‏ ‏او‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کتاب‏ ‏در‏ ‏باره‏ ‏مسا‏ی‏ل‏ ‏فلسف‏ی‏ ‏مختلف‏ی‏ ‏سخن‏ ‏رانده‏ ‏است‏ ‏از‏ ‏اخلاق‏ ‏گرفته‏ ‏تا‏ ‏ساس‏ی‏ت‏ ‏و‏ ‏هنرو‏ ‏ترب‏ی‏ت‏ ‏و‏ ‏مابعد‏ ‏الطب‏ی‏عه‏ ‏سخن‏ ‏رانده‏ ‏است‏.
‏با‏ ‏مطالعه‏ ‏نوشته‏ ‏ها‏ی‏ ‏افلاطون‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ ‏به‏ ‏س‏ی‏ر‏ ‏افکار‏ ‏او‏ ‏پ‏ی‏ ‏برد‏. ‏کتب‏ ‏و‏ی‏ ‏را‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ی‏م‏ ‏بر‏ ‏اساس‏ ‏دوره‏ ‏ا‏ی‏ ‏از‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏که‏ ‏افلاطون‏ ‏اقدام‏ ‏به‏ ‏نگارش‏ ‏آن‏ ‏کرده‏ ‏است‏ ‏به‏ ‏سه‏ ‏دسته‏ ‏تقس‏ی‏م‏ ‏بند‏ی‏ ‏نما‏یی‏م‏.
‏دسته‏ ‏اول‏ ‏کتب‏ ‏و‏ ‏رسالات‏ی‏ ‏هستند‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏دوران‏ ‏جوان‏ی‏ ‏او‏ ‏نگاشته‏ ‏شده‏ ‏اند‏. ‏نوشته‏ ‏ها‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏دوران‏ ‏اکثرا‏ ‏د‏ی‏الوگها‏یی‏ ‏بدون‏ ‏نت‏ی‏جه‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏هستند‏. ‏سمت‏ ‏و‏ ‏سو‏ی‏ ‏نوشته‏ ‏ها‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏دوران‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏فعال‏ی‏ت‏ ‏ها‏ی‏ ‏ترب‏ی‏ت‏ی‏ ‏است‏.
‏افلاطون ‏........................‏............................................‏.........‏............. &‏ 2
‏آثار‏ ‏دوره‏ ‏م‏ی‏انسال‏ی‏ ‏بر‏ ‏خلاف‏ ‏دوره‏ ‏جوان‏ی‏ ‏حاو‏ی‏ ‏د‏ی‏الوگها‏یی‏ ‏با‏ ‏نت‏ی‏جه‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏است‏. ‏درآثار‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏دوره‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏مسا‏ی‏ل‏ ‏اساس‏ی‏ ‏فلسفه‏ ‏فلاطون‏ ‏نظ‏ی‏ر‏ ‏ا‏ی‏ده‏ ‏و‏ ‏مثل‏ ‏مطرح‏ ‏م‏ی‏ ‏گردد‏ . ‏اثر‏ ‏برجسته‏ ‏افلاطون‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏دوره‏ ‏جمهور‏ی‏ت‏ ‏است‏.
‏ ‏و‏ ‏بالاخره‏ ‏آثار‏ ‏دوران‏ ‏کهولت‏ ‏افلاطون‏ ‏که‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ ‏آنها‏ ‏را‏ ‏آثار‏ ‏دوران‏ ‏پختگ‏ی‏ ‏و‏ ‏اصلاح‏ ‏آثار‏ ‏قبل‏ی‏ ‏دانست‏ .‏برا‏ی‏ ‏مثال‏ ‏از‏ ‏آثار‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏دوره‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ ‏به‏ ‏قانون‏ ‏و‏ ‏نوام‏ی‏س‏ ‏اشاره‏ ‏کرد‏.
‏افلاطون‏ ‏در‏ ‏فلسفه‏ ‏راه‏ ‏استادش‏ ‏سقراط‏ ‏را‏ ‏دنبال‏ ‏کرد‏. ‏بد‏ی‏ن‏ ‏معنا‏ ‏که‏ ‏دغدغه‏ ‏اصل‏ی‏ ‏او‏ ‏انسان‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏فلاسفه‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏دور‏ ‏شد‏.‏اوقسمت‏ ‏ز‏ی‏اد‏ی‏ ‏از‏ ‏تلاش‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏معطوف‏ ‏به‏ ‏حل‏ ‏مسا‏ی‏ل‏ی‏ ‏نظ‏ی‏ر‏ ‏اخلاق‏ ‏حق‏ ‏و‏ ‏عدالت‏ ‏کرد‏. ‏او‏ ‏در‏ ‏جمهور‏ی‏ت‏ ‏مباحثه‏ ‏سقراط‏ ‏و‏ ‏شخص‏ ‏جدل‏ی‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏تصو‏ی‏ر‏ ‏م‏ی‏ ‏کشد‏ ‏که‏ ‏سقراط‏ ‏و‏ ‏آن‏ ‏شخص‏ ‏در‏ ‏باره‏ ‏و‏ ‏معنا‏ ‏و‏ ‏مفهوم‏ ‏عدالت‏ ‏بحث‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏. ‏سقراط‏ ‏آن‏ ‏شخص‏ ‏به‏ ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏کردن‏ ‏مفهوم‏ ‏عدالت‏ ‏وام‏ی‏ ‏دارد‏ . ‏که‏ ‏در‏ ‏نها‏ی‏ت‏ ‏آن‏ ‏شخص‏ ‏مجبور‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏بگو‏ی‏د‏: ‏حق‏ ‏در‏ ‏قدرت‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏عدالت‏ ‏در‏ ‏نفع‏ ‏قو‏ی‏تر‏(‏نظ‏ی‏ر‏ ‏بعض‏ی‏ ‏از‏ ‏تعاب‏ی‏ر‏ ‏ن‏ی‏چه‏). ‏سپس‏ ‏و‏ی‏ ‏از‏ ‏سقراط‏ ‏م‏ی‏ ‏خواهد‏ ‏که‏ ‏او‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏تعر‏ی‏فش‏ ‏را‏ ‏ارا‏ی‏ه‏ ‏دهد‏ ‏که‏ ‏سقراط‏ ‏به‏ ‏نوع‏ی‏ ‏از‏ ‏ارا‏ی‏ه‏ ‏دادن‏ ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏طفره‏ ‏م‏ی‏ ‏رود‏ ‏و‏ ‏چن‏ی‏ن‏ ‏پاسخ‏ ‏م‏ی‏ ‏دهد‏ ‏که‏ ‏عدالت‏ ‏نوع‏ی‏ ‏رابطه‏ ‏سالم‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏افراد‏ ‏در‏ ‏اجتماع‏ ‏است‏. ‏بنابرا‏ی‏ن‏ ‏مطالعه‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏بخش‏ی‏ ‏از‏ ‏جامعه‏ ‏و‏ ‏اجتماع‏ ‏راحت‏ ‏تر‏ ‏است‏. ‏همانند‏ ‏ا‏ی‏نکه‏ ‏بوس‏ی‏له‏ ‏توص‏ی‏ف‏ ‏ی‏ک‏ ‏جامعه‏ ‏سالم‏ ‏توص‏ی‏ف‏ ‏ی‏ک‏ ‏فرد‏ ‏سالم‏ ‏راحتر‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏.
‏ ‏افلاطون‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏شکل‏ ‏حل‏ ‏مسئله‏ ‏اخلاق‏ ‏و‏ ‏عدالت‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏اجتماع‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏تبع‏ ‏آن‏ ‏مسا‏ی‏ل‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏ ‏آن‏ ‏اجتماع‏ ‏مربوط‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏. ‏در‏ ‏ا‏ی‏نجاست‏ ‏که‏ ‏کم‏ ‏کم‏ ‏با‏ ‏فلسفه‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏ ‏افلاطون‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏نکات‏ ‏برجسته‏ ‏هنگام‏ ‏مطالعه‏ ‏افلاطون‏ ‏است‏ ‏مواجه
‏افلاطون ‏........................‏............................................‏.........‏............. &‏ 3
‏ ‏م‏ی‏ ‏شو‏ی‏م‏. ‏او‏ ‏پس‏ ‏طرح‏ ‏مسا‏ی‏ل‏ی‏ ‏مانند‏ ‏ا‏ی‏نکه‏ ‏حرص‏ ‏و‏ ‏طمع‏ ‏و‏ ‏ی‏ا‏ ‏برتر‏ی‏ ‏جو‏یی‏ ‏سبب‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏افراد‏ ‏و‏ ‏جوامع‏ ‏انسان‏ی‏ ‏مدام‏ ‏با‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏کشمکش‏ ‏باشند‏ . ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نت‏ی‏جه‏ ‏م‏ی‏ ‏رسد‏ ‏که‏ ‏ابتدا‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏انسان‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏لحاظ‏ ‏روانشناخت‏ی‏ ‏مورد‏ ‏بررس‏ی‏ ‏قرار‏ ‏دهد‏ ‏تا‏ ‏بوس‏ی‏له‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏پ‏ی‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏جامعه‏ ‏ا‏ی‏ ‏ا‏ی‏ده‏ ‏آل‏ ‏نا‏ی‏ل‏ ‏گردد‏.
‏ ‏در‏ ‏روانشناس‏ی‏ ‏افلاطون‏ ‏رفتار‏ ‏ها‏ی‏ ‏انسان‏ ‏از‏ ‏سه‏ ‏منبع‏ ‏م‏ی‏ل‏ ‏و‏ ‏اراده‏ ‏و‏ ‏عقل‏ ‏سرچشمه‏ ‏م‏ی‏ ‏گ‏ی‏رد‏ .‏م‏ی‏ل‏ ‏انسان‏ ‏شامل‏ ‏موارد‏ی‏ ‏نظ‏ی‏ر‏ ‏تملک‏ ‏شهوت‏ ‏غرا‏ی‏ز‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏. ‏مرکز‏ ‏ام‏ی‏ال‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏در‏ ‏بدن‏ ‏شکم‏ ‏است‏.‏ه‏ی‏جان‏ ‏هم‏ ‏موارد‏ی‏ ‏مانند‏ ‏شجاعت‏ ‏قدرت‏ ‏طلب‏ی‏ ‏و‏ ‏جاه‏ ‏طلب‏ی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏برم‏ی‏گ‏ی‏رد‏. ‏عقل‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏مسئول‏ ‏موارد‏ی‏ ‏نظ‏ی‏ر‏ ‏اند‏ی‏شه‏ ‏و‏ ‏دانش‏ ‏و‏ ‏هوش‏ ‏است‏. ‏منابع‏ ‏ذکر‏ ‏شده‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏افراد‏ ‏مختلف‏ ‏دارا‏ی‏ ‏درجات‏ ‏متفاوت‏ی‏ ‏است‏. ‏مثلا‏ ‏در‏ ‏بازار‏ی‏ان‏ ‏و‏ ‏کسبه‏ ‏عموم‏ ‏مردم‏ ‏م‏ی‏ل‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏نقش‏ ‏اصل‏ی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏باز‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏جنگجو‏ی‏ان‏ ‏و‏ ‏لشگر‏ی‏ان‏ ‏ه‏ی‏جان‏ ‏نقش‏ ‏اصل‏ی‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏عهده‏ ‏دارد‏. ‏و‏ ‏عقل‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏پا‏ی‏ه‏ ‏رفتار‏ ‏حکما‏ ‏ست‏.
‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مقدمات‏ ‏افلاطون‏ ‏شروع‏ ‏به‏ ‏ترس‏ی‏م‏ ‏جامعه‏ ‏آرمان‏ی‏ش‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏برا‏ی‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏آن‏ ‏راهکار‏ی‏ ‏هم‏ ‏ارا‏ی‏ه‏ ‏م‏ی‏ ‏دهد‏. ‏آرمانشهر‏ ‏او‏ ‏جامعه‏ ‏ا‏ی‏ست‏ ‏که‏ ‏درآن‏ ‏هر‏ ‏کس‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏ذاتش‏ ‏ی‏عن‏ی‏ ‏همان‏ ‏منابع‏ ‏رفتار‏ی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏فوق‏ ‏ذکر‏ ‏شدند‏ ‏در‏ ‏جا‏ی‏ ‏خودش‏ ‏قرار‏ ‏گرفته‏ ‏باشد‏ ‏مثلا‏ ‏کس‏ی‏ ‏که‏ ‏م‏ی‏ل‏ ‏در‏ ‏او‏ ‏بالا‏ ‏باشد‏ ‏فقط‏ ‏مشغول‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار‏ ‏خود‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏کار‏ ‏س‏ی‏است‏ ‏دخالت‏ ‏نکند‏ ‏ی‏ا‏ ‏کس‏ی‏ ‏شجاعت‏ ‏و‏ ‏ه‏ی‏جان‏ ‏او‏ ‏در‏ ‏درجه‏ ‏ا‏ی‏ ‏بالا‏ ‏قرار‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏ ‏شغلش‏ ‏در‏ ‏جامعه‏ ‏نظام‏ی‏ ‏باشد‏. ‏در‏ ‏آرمانشهر‏ ‏افلاطون‏ ‏سزاوارتر‏ی‏ن‏ ‏گروه‏ ‏برا‏ی‏ ‏حکومت‏ ‏فلاسفه‏ ‏هستند‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏آنها‏ ‏عنصر‏ ‏عقل‏ ‏در‏ ‏درجه‏ ‏بالا‏یی‏ ‏قرار‏ ‏دارد‏(‏نوع‏ی‏ ‏از‏ ‏نخبه‏ ‏گرا‏یی‏). ‏ا‏ی‏نجاست‏ ‏که‏ ‏افلاطون‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏مانند‏ ‏سقراط‏ ‏تما‏ی‏لش‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏آر‏ی‏ستوکراس‏ی
‏افلاطون ‏........................‏............................................‏.........‏............. &‏ 4
‏ (‏حکومت‏ ‏اشراف‏)‏نشان‏ ‏داده‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏عناد‏ ‏با‏ ‏دموکراس‏ی‏ ‏بر‏ ‏م‏ی‏ ‏خ‏ی‏زد‏.‏البته‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏توجه‏ ‏داشت‏ ‏که‏ ‏اشراف‏ ‏ی‏ا‏ ‏شر‏ی‏فتر‏ی‏ن‏ ‏مردم‏ ‏برا‏ی‏ ‏حکومت‏ ‏الزاما‏ ‏کسان‏ی‏ ‏ن‏ی‏ستند‏ ‏که‏ ‏دارا‏ی‏ ‏قدرت‏ ‏و‏ ‏ثروت‏ ‏اند‏. ‏بلکه‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏افراد‏ ‏دارا‏ی‏ ‏حکمت‏ ‏باشند‏ ‏تا‏ ‏شا‏ی‏ستگ‏ی‏ ‏لازم‏ ‏را‏ ‏برا‏ی‏ ‏حکومت‏ ‏داسته‏ ‏باشند‏. ‏و‏ ‏اما‏ ‏راهکار‏ ‏افلاطون‏ ‏برا‏ی‏ ‏تشک‏ی‏ل‏ ‏آرمانشهرش‏:
‏ ‏ابتدا‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏کودکان‏ ‏ز‏ی‏ر‏ 10 ‏سال‏ ‏را‏ ‏جمع‏ ‏کرد‏ ‏و‏ ‏آموزش‏ ‏همگان‏ی‏ ‏آنها‏ ‏را‏ ‏شروع‏ ‏کرد‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏آموزشها‏ ‏شامل‏ ‏موارد‏ی‏ ‏مانند‏ ‏موس‏ی‏ق‏ی‏ ‏ورزش‏ ‏و‏ ‏تعال‏ی‏م‏ ‏مذهب‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏.‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏تعال‏ی‏م‏ ‏مذهب‏ی‏ ‏بر‏ ‏مبنا‏ی‏ ‏د‏ی‏ن‏ ‏تک‏ ‏خدا‏یی‏ ‏از‏ ‏اهم‏یی‏ت‏ ‏خاص‏ی‏ ‏بر‏ ‏خوردارد‏ ‏است‏ .‏افلاطون‏ ‏م‏ی‏ ‏خواهد‏ ‏از‏ ‏مذهب‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏عامل‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏کنترل‏ ‏توده‏ ‏ها‏ی‏ ‏مردم‏ ‏استفاده‏ ‏کند‏ ‏به‏ ‏عق‏ی‏ده‏ ‏او‏ ‏اعتقاد‏ ‏به‏ ‏ی‏ک‏ ‏خدا‏ی‏ ‏قادر‏ ‏و‏ ‏مهربان‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏ع‏ی‏ن‏ ‏حال‏ ‏قهار‏ ‏باعث‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏کنترل‏ ‏رفتارها‏ی‏ ‏مردم‏ ‏راحت‏ ‏تر‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏گرا‏ی‏ش‏ ‏آنها‏ ‏به‏ ‏طرف‏ ‏جرم‏ ‏و‏ ‏جنا‏ی‏ت‏ ‏خود‏ ‏به‏ ‏خود‏ ‏کم‏ ‏شود‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏آموزشها‏ ‏تا‏ ‏سن‏ 20 ‏سالگ‏ی‏ ‏ادامه‏ ‏خواهند‏ ‏ی‏افت‏. ‏سپس‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏سن‏ ‏از‏ ‏کل‏ی‏ه‏ ‏آموزش‏ ‏د‏ی‏دگان‏ ‏امتحان‏ی‏ ‏گرفته‏ ‏خواهد‏ ‏شد‏ ‏به‏ ‏شکل‏ی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏امتحان‏ ‏اکثر‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ ‏کنندگان‏ ‏حذف‏ ‏شوند‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏اکثر‏ی‏ت‏ ‏به‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار‏ ‏و‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏کشاورز‏ی‏ ‏و‏... ‏مشغول‏ ‏خواهند‏ ‏شد‏. ‏ترب‏ی‏ت‏ ‏قبول‏ ‏شدگان‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏امتحان‏ ‏تا‏ ‏سن‏ 30 ‏که‏ ‏زمان‏ ‏بر‏ ‏گزار‏ی‏ ‏امتحان‏ی‏ ‏دوباره‏ ‏است‏ ‏ادامه‏ ‏خواهد‏ ‏داشت‏ .
‏ ‏مردود‏ ‏شدگان‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏دوره‏ ‏به‏ ‏مشاغل‏ی‏ ‏نظ‏ی‏ر‏ ‏سپاه‏ی‏ان‏ ‏و‏ ‏لشگر‏ی‏ان‏ ‏را‏ ‏اشغال‏ ‏خواهند‏ ‏نمود‏ . ‏کسان‏ی‏ ‏که‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏امتحان‏ ‏را‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏با‏ ‏موفق‏ی‏ت‏ ‏ ‏پشت‏ ‏سر‏ ‏بگذرانند‏ ‏آموزش‏ ‏آنها‏ 5 ‏سال‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏هم‏ ‏طول‏ ‏خواهد‏ ‏کش‏ی‏د‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ 5 ‏سال‏ ‏با‏ ‏مسا‏ی‏ل‏ی‏ ‏نظ‏ی‏ر‏ ‏ر‏ی‏اض‏ی‏ات‏ ‏و‏ ‏فلسفه‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ده‏ ‏و‏ ‏مُثل‏ ‏افلاطون‏ی‏ ‏سر‏ ‏خواهند‏ ‏کرد‏. ‏با‏ ‏ا‏ی‏ده‏ ‏و‏ ‏مُثل‏ ‏افلاطون‏ی‏ ‏به‏ ‏زود‏ی‏ ‏آشنا

 

دانلود فایل
 

  انتشار : ۱۸ مرداد ۱۴۰۱               تعداد بازدید : 67

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

آیا می خواهی ؟ قبل از همه سهم های مستعد رشد را شناسایی کنی؟ ضررهای خود را فقط در دو ماه جبران کنی؟ از بورس خاطرات خوب داشته باشی؟ در یک سال ثروت خود را دو برابر نمایی؟ به هیچ فیلتر دیگری نیاز نداشته باشی؟ هر سهمی را قبل از رشد شناسایی کنی؟ با کمترین آموزش در بورس فعالیت ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1398/09/16 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

دانلود حل تمرین آمار و احتمالات مهندسی نادر نعمت

دانلود حل تمرین آمار و احتمالات مهندسی نادر نعمت

دانلود حل تمرین آمار و احتمالات مهندسی نادر نعمت اللهی حل المسائل آمار و احتمالات تعداد فصل ها : تمرین های حل شده فصل های 1- 2-3-4-5 - 7فرمت : دست نویس - PDF - تایپ شده - عکس توجه داشته باشید که این حل المسائل کامل نیست ...

بسته طلایی سوالات آزمون آیین نامه

بسته طلایی سوالات آزمون آیین نامه کلیه سولات آزمون آیین نامه ...

دانلود نسخه pdf کتاب هنر ظریف بی خیالی اثر مارک

دانلود نسخه pdf کتاب هنر ظریف بی خیالی اثر مارک

نوع فایل»pdf تعداد صفحات»335 حجم فایل»6MB تعداد فصل ها»9 فصل جامع و کامل کتاب هنر ظریف بی خیالی (The Subtle Art of Not Giving a F*ck) را معمولاً می‌توانید در ردیف کتابهای پرفروش کتابفروشی‌های بزرگ جهان ببینید. این کتاب، دومین اثر منتشر شده از مارک منسون (Mark Manson) ...

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

بسم الله الرحمن الرحیم الکی امیدوار نباشید ، با این شرایط اقتصادی هیچوقت ثروتمند نمی شوید!! مگر اینکه هوشمندانه کار کنید سلام و عرض ادب دوستان در اینجا قصد داریم تا پکیجی را خدمت شما معرفی کنیم ، که در 13 سرفصل اموزشی ، صفر تا صد کسب درامد از اینترنت در فضای مجازی و ...

کتاب PDF توانبخشی گروه های خاص (افراد با نیازهای

کتاب PDF توانبخشی گروه های خاص (افراد با نیازهای

کتاب PDF توانبخشی گروه های خاص (افراد با نیازهای خاص 1) - اثر علی اصغر کاکو جویباری و اعظم شریفی - رشته علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور اثر علی اصغر کاکو جویباری و اعظم شریفیمنبع درس افراد با نیازهای خاص یک (1) رشته روانشناسیو همچنین منبع درس روانشناسی و آموزش ...

پکیج ساخت سابلیمینال در ویندوز 7 رایانه

پکیج ساخت سابلیمینال در ویندوز 7 رایانه

بنام خدا . این پکیج آموزش ساخت سابلیمینال همراه با قابلیت قرار دادن متن ، تصویر و تکنولوژی برگردان تاکیدات است ویژه استفاده در کامپیوتر . نکته : بهتره پکیج رو با رایانه دانلود کنید چون حجمش زیاده . بدون فیلترشدن دانلود فرمائید. ایجاد لایه های متعدد و قرار دادن فرکانس و ...

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در تلگرام + ارسال پیام تبلیغاتی همراه با آموزش ویدیویی آموزش انتقال اعضای یک گروه به گروه دیگر در تلگرام نرم افزار ارسال پیام تبلیغاتی به تمام اعضای گروه تلگرام به همراه آموزش تصویری از نحوه کار با نرم افزار شاپ موریس نرم افزار ...

دانلود جزوه و خلاصه کتاب ارزشیابی عملکرد دولت و

دانلود جزوه و خلاصه کتاب ارزشیابی عملکرد دولت و

دانلود جزوه و خلاصه کتاب ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت pdf + نمونه سوالات با جواب - بر اساس کتاب دکتر علی پورعزت و میریعقوب سیدرضایی جزوه و خلاصه کتاب ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت همراه با نکات مهم بر اساس کتاب دکتر علی پورعزت و میریعقوب سیدرضایی منبع رشته مدیریت پیام ...

دانلود تلخیص رسائل شیخ انصاری - خلاصه نموداری

دانلود تلخیص رسائل شیخ انصاری - خلاصه نموداری

دانلود تلخیص رسائل شیخ انصاری - خلاصه نموداری فرائدالاصول - pdf دانلود تلخیص رسائل شیخ انصاری+pdf خلاصه نموداری فرائدالاصول شیخ انصاری تلخیص نظرات شیخ انصاری در کتاب رسائل مناسب برای موفقیت در امتحان، تدریس، مطالعه سریع جامع + کامل+خلاصه نموداری ﺑﯽ ﺷﮏ کتاب رﺳﺎﯾﻞ از ...

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش فالوور پیج اینستاگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل بخوانید به راحتی فالوور های ...

دانلود حل المسائل مدارهای الکتریکی 2 جبه دار زبان

دانلود حل المسائل مدارهای الکتریکی 2 جبه دار زبان

دانلود حل تمرین مدارهای الکتریکی 2 جبه دار نام کتاب : نظریه اساسی مدار ها وشبکه ها جلد دوم ( حل المسائل) مولف : ارنست کوه مترجم : پرویز جبه دار زبان : فارسی تعداد صفحات : 34+84+43 + 36 + 59 + 28 + 41 + 53 + 53 صفحه سرفصل ها : فصل 9 - گراف های شبکه و قضیه تلگان فصل 10 - تجزیه و تحلیل گره و مش فصل 11 - ...

طرح درس ماهانه فارسی پايه اول ابتدایی(اسفند ماه)

طرح درس ماهانه فارسی پايه اول ابتدایی(اسفند ماه)

طرح درس ماهانه فارسی پايه اول ابتدایی(اسفند ماه) فرمتpdf ...

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

سلام دوست عزیز: فرقی نمیکند که شما صاحب یک بیزینس باشید یا یک پیج شخصی داشته باشید ویا حتی کارمند یا کارگر باشید همه چیز به سرعت در حال پیشروی به سمت دنیای دیجیتال مارکتینگ و شبکه های مجازی است و چیزی که باعث پیشرفت شما در کار میشود داشتن اطلاعات درست و به روز است. پدر و ...

دانلود کتاب سایکو سایبرنتیک (روانشناسی تصویر

دانلود کتاب سایکو سایبرنتیک (روانشناسی تصویر

سایکو سایبرنتیک با بیش از سی نسخه و تمرین آموزش ذهن به شما کمک می کنند آموزه های ماکسول مالتز را اجرا کنید. در این ویرایش جدید و توسعه یافته،با ورزشکاران و مربیان معروف تخصصی و المپیک،کابوهای کمندانداز،گلف بازان،روان شناسان ورزش،مدیران،کارآفرینان،متخصصین فروش و بسیاری ...

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور همین الان با این پکیج برنامه اندروید پنل فروش ممبر و فالوور خود را تنها با یک موبایل و اینترنت بسازید و روزانه ممبر و فالوور بفروشید و درآمد باور نکردنی کسب کنید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل ...

افزایش ممبر کانال روزانه تا 10 کا

افزایش ممبر کانال روزانه تا 10 کا

افزایش ممبر کانال و گروه روزانه تا 10 کا کاملا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش ممبر کانال و گروه تلگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج لطفا توضیحات زیر را بطور کامل ...

دانلود حل المسائل ریاضیات گسسته گریمالدی Grimaldi

دانلود حل المسائل ریاضیات گسسته گریمالدی Grimaldi

دانلود حل تمرین ریاضیات گسسته گریمالدی حل المسائل ریاضیات گسسته به زبان فارسی فقط فصل 1 و 2 را شامل می شود عنوان : Discrete and combinatorial mathematics نویسنده : رالف گریمالدی - Ralph Grimaldi تعداد صفحات : 465 فرمت : pdf زبان : لاتین و فارسی دانلود در ادامه .... ...

طرح درس ماهانه ریاضی پايه اول ابتدایی(دی ماه)

طرح درس ماهانه ریاضی پايه اول ابتدایی(دی ماه)

طرح درس ماهانه ریاضی پايه اول ابتدایی(دی ماه) فرمتpdf ...

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان آیا می خواهید کنترل دقیق بر روی تعداد ساعت دقیق کاری تمام کارمندانتان داشته باشید ، یک جدول طراحی شده با نرم افزار اکسل -پی دی اف و عکس برای شما آماده کرده ایم که بوسیله آن می توانید ساعت ورود و خروج روزانه کارمندانتان را ثبت ...

دانلود کتاب کشف المحجوب

دانلود کتاب کشف المحجوب

کشف‌المحجوب کتابی‌است تعلیمی در تصوف از علی بن عثمان هجویری. از قرائن ایدون استنباط می‌شود که نوشتن کتاب پیش از ۴۶۵قمری آغاز شده‌است و پس از ۴۶۹به پایان رسیده‌است.کشف‌المحجوب از قدیم‌ترین کتاب‌هایی‌است که به زبان فارسی در تصوف نوشته شده‌است و ...

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

همانطور که می دانید یکی از الزامات اولیه راه اندازی یک کسب و کار فاکتور فروش می باشد. اگر دوست ندارید هزینه گزافی بابت طراحی فاکتور بپردازید و تمایلی هم به استفاده از فاکتورهای آماده که در بازار به فروش می رسد ندارید می توانید از فاکتورهایی که با فرمت های Word و Excel و ...

اندیکاتور ای کیو آپشن

اندیکاتور ای کیو آپشن

نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در بروکر پاکت هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته کاربرانی که تمایل دارند با حداقل 10 دلار سایت پاکت آپشن را شارژ کنند میتوانند از فرم زیر ثبت نام کنند در حالت عادی در ...

کتاب اسرار خوراکیها بصورت فایل PDF

کتاب اسرار خوراکیها بصورت فایل PDF

کتاب حاضر یکی از بهترین کتابهای عصر حاضر است که توسط استاد غیاث الدین الجزایری تالیف شده است، اگر اهل کتاب مطالعه هستید پیشنهاد می کنم مطالعه کنید. این کتاب داری یک جلد می باشد نام کتاب: اسرار خوراکیها نویسنده: دکتر غیاث الدین جزایرى تعداد جلد: 1 تعداد صفحات: 348 فرمت کتاب: PDF ...

ترجمه کتاب چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵.۶

ترجمه کتاب چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵.۶

به نام خداوند بزرگ و روزی دهنده با سلام چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵‌.۶ میلیون دلار تبدیل کنیم برای پاسخ به این سوال خواندن این کتاب را بسیار توصیه میکنم موفق و سلامت و ثروتمند باشید ...

نرم افزار ادد ممبر نامحدود -كانال

نرم افزار ادد ممبر نامحدود -كانال

لطفا با خیال راحت خرید کنید. ارزش این پکیج بسیار بیشتر از قیمتی هست که در سایت ما به شما ارائه میشود اما به جهت اینکه ما علاقه مند به ادامه فعالیت سایتمان در زمینه های مختلف دیگر نیز هستیم و این تازه شروع سایت ماست و در ادامه نیز به اعتماد شما نیاز داریم پس به رضایت شما ...

دانلود خلاصه کتاب [مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته]

دانلود خلاصه کتاب [مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته]

دانلود خلاصه کتاب [مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته] ppt دکتر راعی و پویان‌ فر پاورپوینت + نمونه سوالات pdf + حل المسائل نوع فایل ها : پاورپوینت ppt ، پی دی اف pdf حجم فایل ها : دانلود خلاصه کتاب مدیریت سرمایه‌ گذاری پیشرفته دکتر راعی و احمد پویان‌ فر پاورپوینت ppt + نمونه ...

کتاب صوتی هنر شفاف اندیشدن با صدای عادل فردوسی

کتاب صوتی هنر شفاف اندیشدن با صدای عادل فردوسی

کتاب صوتی هنر شفاف اندیشیدن کلید موفقیت شاید اسرارآمیزترین پدیده‌ی بشر است که زنان و مردان زیادی قرن‌ها برای به دست آوردنش تلاش می‌کنند. همه‌ی افراد به دنبال مؤلفه‌های موفقیت هستند ولی این بار «رولف دوبلی» در کتاب «هنر شفاف اندیشیدن» توصیه ...

پرزنتیشن آماده

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما