Category: مقالات فارسی و انگلیسی

ترجمه مقاله یک دسته ذره بر مبنای الگوریتم ژنتیک جهت برنامه ریزی در محیطی سریع دانلود ترجمه مقاله یک دسته ذره بر مبنای الگوریتم ژنتیک جهت برنامه ریزی در محیطی سریع با بهترین کیفیت از سی آر مگ

مشاهده کامل و دانلود مطلب

پکیج جامع آموزش های قبل از كنكور دانلود پکیج جامع آموزش های قبل از كنكور با بهترین کیفیت از سی آر مگ

مشاهده کامل و دانلود مطلب

بررسی موانع و محدودیت های ایجاد و گسترش صنایع کوچک روستایی با نگاهی پایدار دانلود بررسی موانع و محدودیت های ایجاد و گسترش صنایع کوچک روستایی با نگاهی پایدار با بهترین کیفیت از سی آر مگ

مشاهده کامل و دانلود مطلب

کسب و کارهای خانوادگی زمینه ساز توسعه کارآفرینی در صنایع کوچک، متوسط و بزرگ دانلود کسب و کارهای خانوادگی زمینه ساز توسعه کارآفرینی در صنایع کوچک، متوسط و بزرگ با بهترین کیفیت از سی آر مگ

مشاهده کامل و دانلود مطلب

مقاله بررسی نقش گردشگری در توسعه منطقه ای (توانمندیها، چالشها و موانع ) دانلود مقاله بررسی نقش گردشگری در توسعه منطقه ای (توانمندیها، چالشها و موانع ) با بهترین کیفیت از سی آر مگ

مشاهده کامل و دانلود مطلب

نگاهی بر سیر تکوینی – تاریخی نظریه سرمایه انسانی در توسعه فعالیت های اقتصادی و جایگاه آن در جهان و در ایران دانلود نگاهی بر سیر تکوینی – تاریخی نظریه سرمایه انسانی در توسعه فعالیت های اقتصادی و جایگاه آن در جهان و در ایران با بهترین کیفیت از سی آر مگ

مشاهده کامل و دانلود مطلب

مقاله بررسی خلاقیت و نوآوری در سازمان (مفاهیم و موضوعات) با رویکرد اسلامی دانلود مقاله بررسی خلاقیت و نوآوری در سازمان (مفاهیم و موضوعات) با رویکرد اسلامی با بهترین کیفیت از سی آر مگ

مشاهده کامل و دانلود مطلب

ارزیابی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان آنلاین و تأثیر آن بر قصد خرید اینترنتی با استفاده از مدل معادلات ساختاری دانلود ارزیابی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان آنلاین و تأثیر آن بر قصد خرید اینترنتی با استفاده از مدل معادلات ساختاری با بهترین کیفیت از سی آر مگ

مشاهده کامل و دانلود مطلب

ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی و عملکرد: تحلیل شبکه عصبی دانلود ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی و عملکرد: تحلیل شبکه عصبی با بهترین کیفیت از سی آر مگ

مشاهده کامل و دانلود مطلب

مقامه نویسی در زبان فارسی و زندگی و آثار قاضی حمیدالدین بلخی دانلود مقامه نویسی در زبان فارسی و زندگی و آثار قاضی حمیدالدین بلخی با بهترین کیفیت از سی آر مگ

مشاهده کامل و دانلود مطلب