Category: روانشناسی

پروپوزال بررسی سبک های دلبستگی، سبکهای فرزند پرروری ، رویدادهای استرس زای زندگی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان به عنوان پیش بینی های اعتیاد در معتادا دانلود پروپوزال بررسی سبک های دلبستگی، سبکهای فرزند پرروری ، رویدادهای استرس زای زندگی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان به عنوان پیش بینی های اعتیاد در معتادا با بهترین […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

پروپوزال ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده، سلامت روان و رضایت از زندگی در دانشجویان شاهد و ایثارگر دانلود پروپوزال ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده، سلامت روان و رضایت از زندگی در دانشجویان شاهد و ایثارگر با بهترین کیفیت از سی آر مگ

مشاهده کامل و دانلود مطلب

پروپوزال بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدین با سلامت روان دانشجویان روانشناسی بالینی دانلود پروپوزال بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدین با سلامت روان دانشجویان روانشناسی بالینی با بهترین کیفیت از سی آر مگ

مشاهده کامل و دانلود مطلب

پاور پوینت دفاع مداخله ای یا درمانی ، رشته روانشناسی دانلود پاور پوینت دفاع مداخله ای یا درمانی ، رشته روانشناسی با بهترین کیفیت از سی آر مگ

مشاهده کامل و دانلود مطلب

پاورپوینت تاثیر درمان شناختی رفتاری بر اختلال بیش فعالی کاستی توجه و سازگاری فرد یا جتماعی دانلود پاورپوینت تاثیر درمان شناختی رفتاری بر اختلال بیش فعالی کاستی توجه و سازگاری فرد یا جتماعی با بهترین کیفیت از سی آر مگ

مشاهده کامل و دانلود مطلب

پاورپوینت مقایسه ی سلامت روان و انگیزه ی پیشرفت در دانش آموزان دختر عادی و تیزهوش ، درس سمینار دانلود پاورپوینت مقایسه ی سلامت روان و انگیزه ی پیشرفت در دانش آموزان دختر عادی و تیزهوش ، درس سمینار با بهترین کیفیت از سی آر مگ

مشاهده کامل و دانلود مطلب

پروپوزال اثربخشی الگوی چند وجهی اسلامی بر کیفیت زندگی و امیدواری افراد معتاد شهر ایلام دانلود پروپوزال اثربخشی الگوی چند وجهی اسلامی بر کیفیت زندگی و امیدواری افراد معتاد شهر ایلام با بهترین کیفیت از سی آر مگ

مشاهده کامل و دانلود مطلب

پروپوزال بررسی رابطه مسئولیت پذیری و خود کنترلی با تعهد زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاههای تهران دانلود پروپوزال بررسی رابطه مسئولیت پذیری و خود کنترلی با تعهد زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاههای تهران با بهترین کیفیت از سی آر مگ

مشاهده کامل و دانلود مطلب

پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارمندان ادارات دولتی دانلود پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارمندان ادارات دولتی با بهترین کیفیت از سی آر مگ

مشاهده کامل و دانلود مطلب

پروپوزال بررسی رابطه بین کمرویی و احساس تنهایی بر روی نوجوانان دانلود پروپوزال بررسی رابطه بین کمرویی و احساس تنهایی بر روی نوجوانان با بهترین کیفیت از سی آر مگ

مشاهده کامل و دانلود مطلب