Category: دانلود مقالات محیط زیست

دانلود تحقیق جلوگیری از اتلاف گرما از پنجره جلوگیری از اتلاف گرما;پنجره;اتلاف انرژی;ساختار پنجره ها پنجره‌ها نور، گرما و زیبایی را به خانه می‌آورند و به درك فضای زیست كمك می‌كنند پنجره‌ها منابعی برای آگاهی ما از تغییر زمان و آشنایی با موقعیت مكانی هستند اما پنجره‌ها می‌توانند راه‌های موثری برای اتلاف گرمای درون ساختمان […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

دانلود تحقیق جمع آوری زباله خانگی جمع آوری زباله خانگی ;انواع زباله ;زباله های شهری ;زباله های صنعتی زُباله یعنی پس‌مانده و باقیمانده از تولید یا تغییر شکل چیزهای دیگر و نیز آنچه که قبلا استفاده شده و دیگر به آن احتیاجی نیست دانلود تحقیق جمع آوری زباله خانگی دانلود تحقیق جمع آوری زباله خانگی […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

دانلود تحقیق ظرفیت های زیست فناوری برای بهینه سازی الگوی مصرف ظرفیت زیست فناوری;بهینه سازی الگوی مصرف اگر چه در نگاه اول رابطه بین زیست فناوری و رعایت الگوی مصرف دور از ذهن به نظر می رسد، ولی با نگاهی موشكفانه می توان ارتباط مستقیم كاربرد های این فناوری را درك كرد دانلود تحقیق ظرفیت […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

دانلود تحقیق تصفیه فاضلابها و پسابهای صنعتی تصفیه فاضلابها پسابهای صنعتی; تصفیه ;كارخانه های صنعتی;ماشین آلات بهداشت فردی پساب یا فاضلاب آب كثیف یاآلوده مایعی آغشته به انواع موادآلی ومعدنی وسازوارههای ریز بیماری زااست كه ازكارخانه های صنعتی بیمارستانها محلهای مسكونی یااداری تخلیه می شوندویكی ازعاملهای عمده آلودگی محیط زیست است دانلود تحقیق تصفیه فاضلابها […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

دانلود تحقیق توسعه فرهنگ حفظ محیط زیست توسعه فرهنگ ;حفظ محیط زیست ;مجموعه عوامل طبیعی ;محیط زیست آلوده محیط زیست انسان عبارت است از مجموعه عوامل طبیعی و مصنوعی و اجتماعی كه در اطراف او وجود دارد و بر زندگی اش تأثیر می گذارد و از او تأثیر می گیرد دانلود تحقیق توسعه فرهنگ حفظ […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

دانلود تحقیق زباله زباله ;مدیریت مواد زاید;دفع زباله;دفع زباله به طریق غیر بهداشتی;خطرات ناشی از دفع زباله اصول بهداشت و بهسازی محیط، در هر شهر ایجاب می‌كند كه زباله ها در حداقل زمان از منازل و محیط زندگی انسان دور شده و در اسرع وقت دفع گردند دانلود تحقیق زباله دانلود تحقیق زباله را دانلود […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

دانلود تحقیق منابع انرژی منابع انرژی ;انرژی ;انواع انرژی ;انرژی تجدید پذیر ;مصرف انرژی;ذخیره انرژی مصرف انرژی مخصوصا در کشور های توسعه یافته رو به افزایش است دانلود تحقیق منابع انرژی دانلود تحقیق منابع انرژی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود دانلود تحقیق منابع انرژی در دسته بندی فایل های محیط زیست قرار داشته و شامل […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

دانلود تحقیق آثار عامل های شیمیایی بر محیط زیست آثار عامل های شیمیایی محیط زیست ;عوامل شیمیایی ;عوامل مخرب محیط زیست;مواد شیمیایی عوامل شیمیایی موادی هستند جامد، مایع و گازی شكلی كه بر اثر خواص فیزیكی و شیمیایی خود موجب ضایعات شیمیایی یا تلفات رزمی و یا آسیب جسمانی بر روی انسان و حیوان گردیده […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

دانلود تحقیق لزوم مراقبت از پارک های کوهستانی لزوم مراقبت پارک های کوهستانی;کوهستان ;حفاظت از پارک ;راهبردهای لازم جهت مراقبت از پارک کوهستانی كوهستان دارای ویژگیهایی كه باید حفاظت گردند این ویژگیها قبلا آورده شدند در اینجا به عنوان یادآوری می توان مواردی چون مناظر شكوه كیفیت طبیعت بكر ، حیات وحش و فصلهای توریسم […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

دانلود تحقیق ایجاد ایمنی، راحتی و سهولت تردد وسائط نقلیه و عابرین ایجاد ایمنی راحتی;سهولت تردد ;وسائط نقلیه ;عابرین در این مطالعات ابتدا وضعیت موجود معبر و نواقص و معضلات كنونی آن بررسی می‌شود و سپس طرحهای فرادست در محدوده این خیابان بررسی شده و در نهایت محصول مطالعات كه شامل گزارشات و نقشه هاو […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب