Category: دانلود مقالات علوم پایه

تحلیل روشهای كاهش ضریب تمركز تنش با تغییرات شکل هندسی به روش المان محدود توسط نرم افزار CATIA 178 ضریب تمركز تنش;تمركز تنش با تغییرات شکل هندسی;تمركز تنش در15ژانویه1919، در خیابان تجاری بوستون واقعه ای وحشتناک رخ داد مخزن بزرگی با27 متر قطر و حدود 15 متر ارتفاع، ناگهان شکست و بیش از 57 میلیون […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب