Category: دانلود مقالات علوم اجتماعی

دانلود تحقیق هنجارها و ناهنجاری های موجود در جامعه و نقش آن بر زندگی جوانان هنجارها ناهنجاری های موجود جامعه ;نقش زندگی جوانان ;هنجارهای اجتماعی نوجوانان دلی پاك و روحی پرشور دارند آنان در حساسترین و بحرانی ترین دوران زندگی خود به سر می‌برند و نیازمند هدایت حكایت و همدلی اند نوجوانان نهال نو رسیده […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

دانلود تحقیق مدرنیته و زن مدرنیته و زن ;تحولات بورژوایی ;مدرنیته و زنان در خانواده ;پست مدرنیسم و زنان حضور زنان در تحصیل و اشتغال و فعالیت اجتماعی به این ترتیب از سوی بورژوازی بزرگ و متمایل به غرب و گرایش معینی در سنت ناسیونالیستی مصر طرح شد دانلود تحقیق مدرنیته و زن دانلود تحقیق […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

دانلود تحقیق پدیده کودک آزاری پدیده کودک آزاری ;کودک ;تاریخچه کودک آزاری ;مفهوم کودک آزاری و اقسام آن ;علل کودک آزاری در ایران و جهان;قوانین مربوط به کودک آزاری در ایران یكی از مسائل پیچیده و ناراحت كننده مفصلی كه توجه بسیاری از محققین ، جامعه شناسان، جرم شناسان و روان شناسان را به خود […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

دانلود تحقیق بهداشت روان و ازدواج بهداشت روان ;ازدواج ;ارزش و اهمیت خانواده ;ازدواج و خانواده در اسلام ;آثار و فواید ازدواج;بهداشت روان و ازدواج خانواده اولین واحد تشكیل دهنده اجتماع است خداوند اولین انسان سمیع و بصیر را، كه به عنوان پیامبر و پدر همه انسان ها در زمین تمكّن داد، برایش همسری تعیین […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

دانلود تحقیق فرهنگ و دموكراسی فرهنگ و دموكراسی ;تعریف فرهنگ ;تعریف فرهنگ سیاسی ;تعریف فرهنگ سیاسی ;فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی;رابطه فرهنگ سیاسی با مدنیت توسعه;انواع فرهنگ سیاسی هرگاه كه بشر جامعه ای تشكیل داده، فرهنگ نیز به وجود آمده فرهنگ سازه ای است اجتماعی، چنان پیچ در پیچ و چند بعدی كه ارائه تعریفی […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

دانلود تحقیق عدم توجه به نیاز های اساسی نسل جوان عدم توجه نیاز های اساسی نسل جوان;اهمیت به جوانان;توجه و نسل جوان توجه به خواست ها و تمایلات این نیروی بزرگ اجتماعی یا نسل جوان بسیار حائز اهمیت است دانلود تحقیق عدم توجه به نیاز های اساسی نسل جوان دانلود تحقیق عدم توجه به نیاز […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

دانلود تحقیق عزت نفس و احساس خود و دیگران عزت نفس;احساس خود و دیگران;اعتماد کردن;قدرت باور کردن ;ذهن قوی اعتماد کردن به ذهن و دانستن این که همه شایستۀ رسیدن به خوشبختی هستند جوهر عزت نفس است دانلود تحقیق عزت نفس و احساس خود و دیگران دانلود تحقیق عزت نفس و احساس خود و دیگران […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

دانلود تحقیق پیشگیری از عودت اعتیاد پیشگیری از عودت اعتیاد;اعتیاد;بازگشت اعتیاد ;پیشگیری از اعتیاد ;معتاد درمان اعتیاد با انتخاب یکی از دو هدف اصلیِ پاکی کاملی و کاهش آسیب اعتیاد، می­تواند شروع شود ولی هر بیماری که با یکی از این اهداف، درمانش شروع شد دانلود تحقیق پیشگیری از عودت اعتیاد دانلود تحقیق پیشگیری از […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

دانلود تحقیق وضعیت اشتغال در استان آذربایجان غربی وضعیت اشتغال استان آذربایجان غربی ;اشتغال ;تجزیه و تحلیل اشتغال ;مطالعه وضعیت اشتغال تحقیق در زمینه موضوع حاضر در استان آذربایجان غربی برای اولین بار انجام می شود بنابراین شناخت وضعیت اشتغال و بررسی تغییرات ساختاری اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی و زیربخشهای آن در سطح استان […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

دانلود تحقیق تهاجم فرهنگی و آثار آن بر جامعه امروزی تهاجم فرهنگی;آثار آن بر جامعه امروزی ;تهاجم فرهنگی جدی است;هدف تهاجم فرهنگی ;رخنه های فرهنگی ;كارگذاران تاریخی تهاجم فرهنگی مستكبران و جهانخواران از دیرباز جهت تحقق اهداف شوم خود سعی بر فرهنگ سازی و تخریب فرهنگ ملت ها را داشته اند آنان می كوشند تا […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب