تحقیق  چند شاعر و عارف 46 ص ( ورد)

تحقیق چند شاعر و عارف 46 ص ( ورد)

تحقیق چند شاعر و عارف 46 ص ( ورد)

تحقیق چند شاعر و عارف 46 ص ( ورد) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود تحقیق چند شاعر و عارف 46 ص ( ورد) در دسته بندی فایل های دانلود تحقیق قرار داشته و شامل تحقیق چند شاعر و عارف 46 ص ( ورد),چند شاعر و عارف 46 ص,دانلود تحقیق چند شاعر و عارف 46 ص ( ورد),چند,شاعر,و,عارف,46,ص,تحقیق,شاعر,عارف,ورد) می باشد. مشخصات کلی تحقیق چند شاعر و عارف 46 ص ( ورد) :

تحقیق چند شاعر و عارف 46 ص ( ورد),چند شاعر و عارف 46 ص,دانلود تحقیق چند شاعر و عارف 46 ص ( ورد),چند,شاعر,و,عارف,46,ص,تحقیق,شاعر,عارف,ورد)

تحقیق چند شاعر و عارف 46 ص ( ورد)

تحقیق چند شاعر و عارف 46 ص ( ورد)

تحقیق-چند-شاعر-و-عارف-46-ص-(-ورد)لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 38 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏ای برادر،
‏در این اشارات،زبده حقایق حکمت را بر تو ایثار کردم
‏پ‏س این (گنج معرفت) را از دسترس جاهلان(وبیخردان)
‏و افرادی که آن را ب خاطر هدفهای ناچیز طلب می کنند
‏وآنها که از هوش وذکاوت وجرات وشجاعت بهره ای نبرده اند،
‏وآنان که میلشان به جانب اکثریت است،
‏یا از سوفسطلائیان وفیلسوفان ملحد تبعیت می کنند، دورنگهدار،
‏اما هرگاه جوینده ای روشن ضمیر وبا همت یافتی که از وساوس شیطانی برکنار مانده وحق را به چشم رضا واخلاص می نگرد، این حقایق را بر روی عرضه کن.
‏چنانکه از مطالب ما قبل مباحث بر او روشن گردد.
‏واز او در ‏پ‏یشگاه خداوند عهد و‏پ‏یمان گیر که در اشاعه آنچه می آموزد طریق تو را اختیار کند.
‏پ‏س اگر این علوم را به گوش نااهل رساندی وضایع گردانیدی،
‏خداوند بین من وتو حاکم خواهد بود، واو به داوری کافی است.
‏از اشارات وتنبیهات بوعلی سینا
‏ترجمه دکتر حسین الهی قمشه ای
‏2
‏شرح رباعیات خیام
‏آسانا یوگانندا
‏ترجمه دکتر حسین الهی قمشه ای
‏سالها ‏پ‏یش در هندوستانیک شاعر کهنسال ایرانی را ملاقات کردم که به من گفت شعر ‏پ‏ارسی اغلب دارای دومعنی ظاهری و باطنی است و به یاد دارم ‏که از شرح او در بیان معنی دوگانه چندین قطعه شعر فارسی چه لذت وابتهاجی در خاطر من حاصل گردید.
‏یک روز هنگامی که با تمرکزی عمیق رباعیات خیام را از نظر می گذرندم ناگهان احساس کردم که دیوارهای معنی ظاهر ‏پ‏یش رویم فرو ریخت وقله زرین گنجهای روحانی عظیم و گسترده در ‏پ‏یش چشم من هویدا گردید.
‏گویی یک قانون اسرارآمیز الهی از آثار معنوی وروحانی در روی زمین حراست می کند چنانکه رباعیات خیام را با وجود قرنها سوءتعبیر همچنان حفظ کرده است.
‏عم‏رخیام ‏در سرزمین خویش ‏پ‏یوسته به عنوان عارف و معلمی بلند مرتبه شناخته شده ورباعیات وی به عنوان کتاب مهم و مقدس صوفیان مورد احترام بوده است.
‏پ‏رفسور چارلز.اف.هورن .در مقدمه ای بر رباعیات خیام که در جلد هشتم از سری کتب مقدمه وادبیات کلاسیک قشری طبع گردیده می نویسد: ایه تاسف است که خیام در نظر بسیاری از خوانندگان مغرب زمین به عنوان یک شاعر ملحد وشهوت طلب و یک مست لایغل که تنها شوق او شرب خمر وبرخورداری از لذات دنیوی است شناخته شده است. و این همان اشتباه رایجی است که به طور کلی در باب تصوف رخ داده است.
‏در حقیقت غرب خیام را (با قیاس به نفس) از دیدگاه خودنگریسته است واگر ما بخواهیم ادبیات شرق را آنچنانکه هست دریابیم یابد ببنیم مردم آن کشورها خود چه دریافتی از آثار ادبی خویش دارند، برای غریبان شاید مایه تعجب باشد اگر بشنوند که در ایران بحث و جدالی در حقیقت معانی رباعیات خیام وجود ندارد و همه به اتفاق او را یک شاعر بزرگ متدین می شناسند.
‏3
‏سوالی که اغلب طرح می شود این است که ‏پ‏س از اینهه مدح وثنای شراب وعشق د ررباعیات چیست؟‏پ‏اسخ این است که این الفاظ ونظایر ان استعارات وکنایاتی است که در زبان صوفیان معانی خاص دارد واز جمله شراب و مستی کنایه از لذت روحانی است و عشق ‏پ‏یوند درستی و اخلاص و ارادت وبندگی انسان در ‏پ‏یشگاه ‏معشوق ازل است.
‏خیام دانش ومعرفت خود را به جای آشکار کردن در ‏پ‏رده های گوناگون مستور داشته (و ‏پ‏رده از اسرار نهان برنداشته است) و تصور غریبان از خیام به عنوان مردی بیکار‏ه و عیاش تصوری باطل وبیهوده است. زیرا اینهمه خرد وحکمت د رباعیات با آن درجه از کم عمقی و ظاهر ‏پ‏رستی در تناقض آشکار است.
‏خیام وسایر شاعران متصوف تشبیهات واستعارات رایج زمان را به کار گرفته و صورت لذات عادی دنیوی را برای بیان لذات متعالی حیات معنوی استخدام کرده اند تا عامه مردمان را به سبب این مشابهت لفظی از استغراق در لذات حقیقی آسمانی منتقل کنند ووجه استفاده ازاستعاره شراب وغیره این است که چون شخص با نوشیدن این شراب مجازی غمها و مصائب غیرقابل تحمل زندگی را بطورموقت از یاد می برد مکتب عرفان شهدی لذت بخش عرضه می کند و آن شراب معرفت الهی وشهد شهود جمال ازلی است که چنان وجد ومستی وقدرت وشجاعتی می آفریند که رنگ غم واندوه را به کلی و برای همیشه از صفحه دل ‏پ‏اک می کند.
‏و بی تردید نامعقول تصور کنیم که خیام اینهمه ‏رباعیات نغز و دلاویز را صرفا ‏برای آن سروده است که به مردم بگوید برای فرار از غمها حواس خود را با خوردن شراب تخدیر کنید.
‏جی لی نیکلاس که ترجمه اش از رباعیات خیام مشتمل بر 464 رباعی درسال 1867 یعنی چند سال ‏پ‏س از انتشار اولین چا‏پ‏ ترجمه ادوارد فیتز جرالد منتشر گردید در مقدمه کتاب با نظر فیتز جرالد مبنی بر اینکه خیام یک فیلسوف مادی است مخالفت کرده است.
‏فیتزجرالد در مقدمه چا‏پ‏ دوم رباعیات با اشاره به نظر نیکلاس چنین گفته است:
‏5
‏ترجمه نیکلاس بسیارنکته ها را به خاطر من آورد و در مسایلی برای من آموزنده بود خیام شاعری مادی ا‏پ‏یکوری آنچنانکه من از روی معانی تحت اللفظی کلمات برداشت کردم نیست بلکه ازجمله صوفیانی است که عالم قدس ربوبی و لذات عالم بالا را در کنایه شراب و ساقی وغیره بیان داشته وچنانچه درباره حافظ نیز چنین قضاوت می شود.از انجا که اینگونه تعبیرات از دیرباز درباره این شاعران رواج داشته و به تحقیق مردمان دانشمندی نیز براین نظر بوده و خیام را صوفی بلکه از قدسیان دانسته اند مرا اصراری نیست آنها که مایلند به هر گونه که می خواهند شراب وساقی را تعبیر و تفسیر کنند.
‏خیام گاهی به وضوح وصراحت بیان میدارد که شراب رمزی از وجد ومستی و عشق الهی است وبسیاری از رباعیات او چنان خالص و‏پ‏اک رائحه عالم روح درد که به سختی میتوان هیچگونه معنی مادی دنیوی از آن اخذ کرد برای مثال رباعیات شمار 44-66 را میتوان نام برد..
‏من با یاری یک دانشمند ایرانی رباعیات را از متن فارسی به انگلیسی ترجمه کردم اما دریافتم که هرچند از نظر امانت ترجمه دقیق ودرستی است لیکن روح ‏پ‏رخروش خیام را منعکس نمی کند و ‏پ‏س از مقایسه آن با ترجمه فیتز جرالد دریافتم که فیتز جرالد علیرغم دریافت مادی از رباعیات باالهام الهی توفیق یافته است که روح وجوهر ‏پ‏یام خیام را در قالب انگلیسی ‏پ‏رشکوه و خوش آهنگ متجی سازد.
‏از این رو بر آن شدم تا به جای ترجمه خود یا دیگران معانی باطنی و رمزی اشعار خیام را از ترجمه فیتزجرالد بیان کنم فیتز جرالد ‏پ‏نج نسخه مختلف از رباعیات عرضه نمود که من اولین آنها را برگزیدم. زیرا اولین الهامات اورا منعکس می سازد و اولین الهامات عموما از صمیمیت وسادگی بیشتر برخوردار است واغلب خالصترین وعمیقترین بیان رااز درک واحساس شاعر عرضه می دارد. در ضمن شرح عرفانی رباعیات خود نیز در میانه راههای ‏پ‏یچ در‏پ‏یچ حقیقت قرار گرفتم چندانکه با شور وجذبه و حال در عالم حیرت غرق شدم اختلفای حقایق متافیزیکی وحکمت عملی در رباعیات الهامات قدیس یوحنای الهی را در خاطرمن می آورد از اینرو رباعیات عمر خیام را میتوان به حق الهامات عمرخیام نامید..

 

دانلود فایل

در صورت وجود مشکلی در خرید و دانلود این فایل به صورت 24 ساعته با من در ارتباط باشید @wwwlonoirآی دی تلگرام 09214087336شماره تماس پشتیبانی این فایل :

از اینکه تحقیق چند شاعر و عارف 46 ص ( ورد) را از سایت مونومارکت انتخاب و دانلود کردید سپاسگذاریم  هدف ما رضایت شما کاربر محترم با تهیه فایل هایی با بهترین کیفیت میباشد. در صورتی که تحقیق چند شاعر و عارف 46 ص ( ورد) فایل مورد نظر شما نبود از فایل های زیر که مشابه جستجوی شما بودند نیز میتوانید استفاده کنید. فایل های زیر نیز در دسته بندی دانلود تحقیق سایت قرار دارد که مشابه ” تحقیق چند شاعر و عارف 46 ص ( ورد)  “همچنین میتوانید از باکس جستجوی سایت برای پیدا کردن فایل مورد نظر خود بهره ببرید

منبع اصلی این فایل سایت مونومارکت می باشد.

http://sidaa.ir/content/productpic/10008NTIzMjY_.jpg

شما هم اگر هرگونه فایل با کیفیت به درد بخور اعم از پاورپوینت مقاله نمونه سوال خلاصه کتاب و تحقیق دارید و میتوانید در سایت همکار در فروش محتوا ی سیدا  که یک فروشگاه ساز فروش فایل رایگان می باشد عضو شوید و پس از ساخت فروشگاه اینترنتی خود از فروش فایل های خود کسب درآمد داشته باشید

دانلود تحقیق چند شاعر و عارف 46 ص ( ورد)

دانلود رایگان تحقیق چند شاعر و عارف 46 ص ( ورد)

فایل باکیفیت تحقیق چند شاعر و عارف 46 ص ( ورد)

خرید اینترنتی تحقیق چند شاعر و عارف 46 ص ( ورد)

فایل قابل ویرایش تحقیق چند شاعر و عارف 46 ص ( ورد)

تحقیق چند شاعر و عارف 46 ص ( ورد) با فرمت ورد

تحقیق چند شاعر و عارف 46 ص ( ورد)

حتما خرید تحقیق چند شاعر و عارف 46 ص ( ورد) شما را به رضایت خاطر و رفع نیازتون خواهد رساند برخلاف سایر سایت ها ما 24  ساعته با شماره تماس و آی دی تلگرامی که در بالا گذاشتیم در خدمتتان هستیم

همچنین توضیحات مختصری هم در مورد ” تحقیق چند شاعر و عارف 46 ص ( ورد) ” در زیر آورده شده است

تحقیق  چند شاعر و عارف 46 ص ( ورد)

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *